About

EnglishEnglish SwedishSvenska

Swedish Om Jan Säll

Jan Säll jobbar sen den den 1:a November 2015 som systemförvaltare och EPP expert på IIS.

Jan Säll är en ledande Unix/Linux konsult som jobbar både i Sverige och internationellt. Det senaste åren har hans fokus varit Asterisk och IP telefoni. Han driver sitt eget företag – YASK AB – baserat i Kumla i hjärtat av Sverige och jobbar både i Sverige och i London, UK. YASK erbjuder avancerad Unix/Linux- och nätverks- konsulting, Asterisk och IP telefoni. Jan Säll är för närvarande ordförande i EurOpen.SE (Svenska Unix Användarföreningen).

Jan Säll har jobbat inom Unix- och Linuxområdet sedan 1983. Innan han startade YASK AB var han med och startade Adminitration och Systemkonsult AB. Han var tidigare anställd av Ekonomistyrning Data AB, ett företag som specialicerade sig på att ta fram avancerad programvara för Redovisningsbyråer.

Jan Säll har – bland annat – designat och implementerat följande system:

 • Design, implementering, konfigurering och drift av Flint Telephone network.
 • Implementering och drift av TREMA treasurysystem för Securum.
 • Design, implementering, konfigurering och drift av TREMA system för Skanska Financial Services AB.
 • Inköpssystem för AB Svenska Shell, som hanterade alla inköp i Sverige förutom inköpen av råolja. Detta system var anslutet till Shells IBM mainframe systems, DEC VAX VMS systems, AS/400 systems och PC LANS.
 • Avancerad Online Aktiesystem för Svenska Aktiemarknaden för Teletrade, som inkluderade real-time data feeds från Reuters, Ecovisionen och OMX.
 • Faktureringssystem för betalkanalen FilmNet, som hanterade alla abonnemangsfakturor, reskontra, kommunikation med satellitmottagarsystemet med mera.
 • Wide Area Network för LO som bestod av mer än 9 Unixsystem på huvudkontoret i Stockholm, och ett antal satellitsystem utspridda i Sverige och så lång bort som i Bryssel.
 • LO’s WEB system, baserat på en dual fail-over firewall, 2 parallella web servers front ends som jobbade mot en central databasserver.
 • Reseräkningssystem för LO med kommunikation till både ett dedikerat WEB-baserat system för hantering av reseräkningar och utbetalningssystem.
 • Delar av Congrex Conference Management System, som finns i över 14 länder runt om i världen.
 • Hotelbokningssystem som kördes under Friidrotts VM 1995.
 • Bokföring, Lönesystem, Leverantörsreskontra och Kundreskontra för Ekonomistyrning Data AB, som var installerat hos mer än 800 företag i Sverige och några få installationer i Danmark, Finland och Norge.
 • Konferenshantering för EurOpen.se’s årliga Nordiska Konferens – NordU, som inkluderade planering , budget, kontakt och personalhantering.
 • Security Healtscheck för IBM och för IBM’s stora kunder i Norden – Starta och sätta upp säkerhetskontrollen, implementering och körning av testerna.

Jan Säll jobbar för närvarande – bland annat – med följande projekt:

 • Avancerad Unix/Linux-utbildning i olika programmeringsspråk.
 • Installation och drift av ett antal olika WWW-servrar och nätverksrelaterad informationstjänster för ett antal olika kunder.
 • Pågående arbete med Open Source baserade Asterisk programvaran.

Erfarenheter

 • dCAP Certifiering (Asterisk PBX)
 • Site planering och hantering
 • Databas design, implementering, drift och övervakning – (Databaser är bland annat Orqacle, Sybase, MS-Sql Server, MySQL server med mera)
 • Databas applikationsdesign och implementering
 • Internetbaserade databasapplikationer
 • LAN och WAN design, implementering och övervakning. Detta inkluderar firewalls och VPN-lösningar.
 • Systemdesign för administrativa applikationer
 • Avancerad kunskap i följande programmeringspråk: C, C++, Borland Delphi, Perl, PHP och Java bland annat.
 • Erfarenhet att hålla kurser i C, C++, Perl, HTML, Java, Unix, Linux och andra nätverksrelaterade ämnen.
 • UNIX/Linux (Linux, Solaris, BSD, SCO, Digital Unix och andra Unixliknande operativsystem)
 • Windows/Windows NT Networking
 • Adminstrering av små och stora projekt.

About Jan Säll

Jan Saell has since the 1:th of November 2015 worked as a system manager and EPP expert at IIS.

Jan Saell is a leading UNIX consultant operating both in Sweden and internationally. He is currently operating his own company – Irial – based in Kumla in the centre of Sweden, Stokholm in Sweden and London, UK. Irial provides advanced UNIX and network consultancy. He is currently the chairman of EurOpen.SE.

Mr Saell has been working in the UNIX environment since 1983. Prior to starting the company irial he started the company YASK. Before that he was employed by Ekonomistyrning Data AB, a company specialised in advanced Accounting systems.

Mr Saell has – among other things – designed and implemented the following systems:

 • Purchasing system for AB Svenska Shell, handling all puchases made by Shell in Sweden except purchase of crude oil. This system is also connected to IBM mainframe systems, DEC VAX VMS systems, AS/400 systems and PC LANS.
 • Invoicing system for the pay-tv channel FilmNet, handling all subscriber invoicing, accounts receivable, communication with conditional access systems and more.
 • Wide Area Network for the Swedish Trade Union (LO) comprising more than 9 main UNIX systems in the Head Office in Stockholm, and a number of satellite systems spread trhoughout Sweden, and even to Brussels.
 • The WEB system for LO, based on a dual failover firewall setup and 2 paralell webserves connection to a database service.
 • Travel expense handling for the Swedish Trade Union, with communication with the Swedish Bank systems.
 • Parts of Congrex Conference Management System, spread over 14 countries all over the world.
 • Implementing and running the TREMA treasury system for Securum.
 • Hotel reservation system to be used at the World Championships in Athletics in 1995.
 • Accounting, Payroll, Account Receivable and Accounts Payable system for Ekonomistyrning Data AB, which is installed on 800 sites all over Sweden, and a few in Denmark, Norway and Finland.
 • Advanced Online trading for the swedish stockmarket for Teletrade, including realtime data feeds from Reuters, Ecovisionen and The Swedish StockExchange.
 • Implementing and configuring the TREMA system for Skanska Financial Services AB.
 • Implementering och drift av TREMA treasurysystem för Securum
 • Design, implementering, konfigurering och drift av Flint Telephone network.

Mr. Saell is currently working on the following projects:

 • Advanced Unix/Linux-education in different programin languages
 • Setting up a number of WWW servers and network-related information services for a number of customer
 • Ongoing work with the Open Source based Asterisk software.