.SE’s Öppna informationsdag – förmiddag

Idag är jag på .SE’s Öppna informationsdag och tänkte att jag ska skriva lite om speciella saker som jag tycker dom säger. Helt personligt och utan någon baktanke.

Det hela startade med att Rune Brandinger, Ordförande i  .SE’s styrelse pratade om vad som hade hänt sen han startade som ordförande och vad han då presenterade som en plan eller förutsägelse för 2008. Det visade att hans “gissningar” då var ganska nära det som var idag. 90 Miljoner i intäkter och uppskattat i dag till 88, 24 miljoner för FoU och 23 nu, samt 800 tusen domäner och 806 nu.

Danny Aerrs, VD för .SE gick sen igenom lite vad som händer och dels var det internsant att se att man pratar internationellt om att man ska släppa mer eller mindre topp domänerna fritt och att man kan ansöka om en. Detta tror jag kommer att skapa ett kaos i dns systemen om man gör detta och vad kommer att hända med skyddade saker. Vem kommer att få .saell – jag?

Den anda saken var nya affärsmodellen och att ca 20 ombud nu har skrivit på nya avtalen och är i pipelijnen för att bli registrarer.

Därefter vad det Staffan Hagnell som presenterade om FoU och alla projekten som dom supportade. Det var en hel del intressanta projekt men detta finns säkert mer på :SE’s hemsida eller så därför går jag inte in på detaljer.

Sen vad det Pernilla Rydmark som pratar om projektet Webstjärnan. En projekt som jobbar för att främja internets användning i skolan. Hon pratade om olika delar i denna och det är bland annat en tävling för skolelever och man kan bland annat vinna 20 tusen kronor. Tävling perioden är 2008-08-18-2009-03-31 och prisudelning i maj 2009. Det kostar inget att tävla och projektet står för Webhotell i 1 år. Suport från .SE samt egen domäns och så. Man har upphandlat hotellplats från 3 olika webhotell i sverige.

Jag tycker att det var lite synd att man inte pratade med alla oliam ombud och webhotell runt om i landet och gav oss lokala möjligheter att stödja lokala skolan. Det skulla jag tycka vore en bra sak för oss små lokala ombud.

En annan sak var att man pratade om mycket publicerng och upphovsrätt med mera men inget om att man skulle skapa siter och publicering som går att läsa för handikappade och synsvaga. Många bloggar i dag är svårlästa och detta tycker jag är ett problem. Antagligen för att jag börjar bli gammal och se sämre :).

Sedan pratade man om Internet för alla. Detta är ett projekt för att se vad man kan göra för att sprida internet användning till personer som inte gör detta. En del i detta är att man mer och mer gör samhället till ett sammhälle baserat på internet och att man måste ha internet för att vara med. Banket och olika sammhällstjänter sker via internet och om man inte har internet så är man utanför.

Sen var det dags för teknikprojekten – dels IPv6 och DNSSEC. Staffan pratade om adressproblematiken och varför vi behöver IPv6.  Man har gjort 3 rapporter och detta och 2 marknadsundersökningar. En av undersökningsfrågan var att fråga om man har funderat på hur man ska införa detta och 85% sa Nej. Mer om detta finns på .SEs hemsida om ni vill gräva ned er i uppgifter.

Hela problemet som jag ser det med IPv6 är ju lite om hönan och ägget. För att ISP’er ska tillhandahålla detta är ju att kunderna vill ha det och kunderna vill ha det när det finns tjänster.

Sen var det Antispam. Rune pratade redan i hans del om att det finns väldigt lite forskning om detta i sverige och man försöker från .Se’s hålla att stödja 3 doktorander om att koma igång med detta. Men detta är ju långsigtigt. Man försöker också sätta upp ett “Anti-Spam Centrum” för att försöka få igång detta mera kortsigtigt.

och nu är det lunch.

One thought on “.SE’s Öppna informationsdag – förmiddag

  1. Pingback: .SE’s öppna informationsdag — Registrars.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.